Slöjd och hantverk - vanor och värderingar 2012-2016

SOM-institutet har i samverkan med Nämnden för hemslöjdsfrågor undersökt hur ofta svenskarna hemslöjdar och handarbetar och hur intresserade svenskarna är av hemslöjd och handarbete.

I SOM undersökningen ställs frågan om man gått på hemslöjdsmarknad eller - utställning dde senaste 12 månaderna. I rapporten Slöjd och hantverk, Vanor och värderingar 2012-2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (PDF) svarar 55% att de inte gått på hemslöjdsmarknad de senaste 12 månaderna och 45% att de gjort det de senaste 12 månaderna eller oftare.
Motsvarande siffror 2015 visade att 29% hade gått på hemslöjdsmarknad eller -utställning de senaste 12 månaderna eller oftare. Tittar vi bakåt ligger det på 32-33%.

”Vi kommer att ta hjälp för att analysera vad som ligger bakom dessa dramatiskt höjda siffror samt att fortsätta följa utvecklingen”, säger kanslichef Friedrike Roedenbeck.

SOM-undersökningarna genomförs varje år sedan 1986 av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Syftet med undersökningarna är att kartlägga svensk opinionsbildning och belysa hur svenska folkets vanor och attityder förändras över tid. SOM-institutet är en samverkan mellan två institutioner vid Göteborgs universitet: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) och Statsvetenskapliga institutionen.