Foto Hej Främling CC

Hej Främling tilldelas Europeiska medborgarpriset 2017

Organisationen Hej främling verkar bland annat för att skapa möten mellan människor. Volontärer runt om i landet ägnar sig åt allt från körsång, löpning och skidåkning till friluftsliv, konstprojekt och lagsporter.

"Att tilldelas Europeiska medborgarpriset 2017 känns helt fantastiskt! Superstort! Att vi genom det här priset uppmärksammas som ett föredöme gör oss oerhört stolta och glada. Vi hoppas i och med utmärkelsen kunna inspirera fler till att vidga sina vyer, bredda sina personliga nätverk och hitta rörelseglädje i vardagen. Sverige har under flera år stått under stor press i hanteringen av flyktingar och vi kan se att många länder runt om i Europa upplever liknande utmaningar. Vi är övertygade om att hälsofrämjande aktiviteter där etablerade invånare och nyanlända möts är ett framgångskoncept som går att applicera vart som helst i världen", säger Emma Arnesson, verksamhetschef på Hej främling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hej Främling nominerades av Europaparlamentarikerna Olle Ludvigsson och Jens Nilsson (S).

"Sverige klarade den stora flyktingvågen tack vare de insatser som enskilda människor i civilsamhället gjorde tillsammans med Sveriges kommuner. Lokalsamhällets mobilisering var och är nödvändig. Hej främling är ett lysande exempel på hur engagemanget hos några individer kan skapa meningsfulla möten mellan svenskar och nyanlända flyktingar och därmed underlätta och påskynda integrationen", säger Europaparlamentariker Jens Nilsson.

En prisceremoni med utdelning av en hedersmedalj kommer att hållas senare i år i Östersund. Vinnarna från medlemsländerna kommer också att bjudas in till ett gemensamt evenemang i Bryssel i oktober.

Bakgrund
Det Europeiska medborgarpriset har delats ut sedan 2008 till medborgare eller organisationer som har bidragit till att främja ömsesidig förståelse och närmare integration mellan EU-invånare, underlättat för samarbete över gränser och mellan länder inom EU eller gett uttryck för värderingarna i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor
Den ideella organisationen Hej främling! fick sommaren 2016 bidrag från NFH för genomförande av aktiviteten Girls Club på asylboendet Grytan utanför Östersund. Volontärer handledde sömnad och handarbete vid träffar varje söndag med 30-50 deltagare. Aktiviteten riktades specifikt mot kvinnor och barn.