Digitalisering av konst och kultur
– möjligheter och utmaningar för kulturpolitiken

För tredje året i rad arrangerar Sveriges största kulturmyndigheter tillsammans ett program i Almedalen. Programmet tar upp frågor om digitalisering och upphovsrätt, den interaktiva publiken och deltagarna samt digital delaktighet.

Tid: 3 juli kl 10.00-13.00

Plats: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 5

Arrangör: Kungliga biblioteket, Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelserna, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Svenska Filminstitutet och Riksarkivet.

10.00 – 10.10 Inledning
Cecilia Schelin Seidegård, Gotlands landshövding, hälsar välkommen.
Ulrika Stuart Hamilton, Kulturrådets ordförande, inleder dagen.

10.10 – 10.40 Yttrandefrihet, självcensur och nationellt kulturarv – två år senare
För två år sedan lyfte Sveriges största kulturmyndigheter tillsammans frågor om yttrandefrihet, självcensur och nationellt kulturarv – Vad har hänt sen sist?

Hur hanterar kulturinstitutioner frågorna idag?

Deltagare:

Calle Nathansson, vd, Folkets Hus och Parker

Sverker Härd, direktör, Myndigheten för kulturanalys

10.50 – 11.20 Digitalisering och upphovsrätt
Digitaliseringen gör konst och kultur mer åtkomlig och tillgänglig men påverkar också konstnärernas villkor. Tydliga regelverk i den digitala miljön är en förutsättning för en gynnsam utveckling som tar tillvara både allmänheten och upphovpersoners intressen.

Hur påverkar EU-kommissionens förslag till modernisering av EUs upphovsrättsreglering svenskt kulturliv? Hur fungerar kollektiva avtalslösningar vid digitalisering av konst, kultur och kulturarv?

Upphovsrätten är avgörande för konstnärers möjlighet till försörjning och en förutsättning att de ska kunna utöva sin konst.

Deltagare:

Jan Rosén, professor i civilrätt, Stockholms universitet

Henrik Summanen, verksamhetsutvecklare, Digisam

Namo Marouf, artist och ledamot i SKAP

11.30 – 12.00 Den interaktiva publiken och deltagarna
När målgruppen är interaktiv – kommer den offentliga kulturen som den ser ut nu att överleva? Hur ska den offentliga kulturen förhålla sig till människors nya beteenden och behov? Är den ”traditionella publiken” ett tillräckligt underlag för den offentliga finansieringen – negligeras nya grupper, nya former? De gamla publikgrupperna och den gamla kulturen kommer inte vara den enda i framtiden. De kommer finnas kvar, men samexistera med de nya.

Deltagare:

Josephine Rydberg, crossmedia konsulent Region Gävleborg,

Stephen Bachelder, professor, Department of Game Design, Uppsala University, Campus Gotland

Karin Hansson, forskare, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet

12.00 – 12.30 Lunchmackor serveras

12.30 – 13.00 Digital delaktighet – för alla eller bara för de som redan kan

Sverige står i dag inför ett antal utmaningar med koppling till demokrati och delaktighet. Den informerade medborgaren behöver guidning i den medie­utveckling och den tjänsteutveckling som kan kopplas till digitaliseringen. Det räcker inte längre att googla, vi måste lära oss att söka bredare, djupare och med större insikt och källkritik. Mediekunnigheten och källkritisk granskning behöver stå i fokus för utbildning och bildning.

Hur ska Sverige få ett digitalt kompetenslyft med användaren i fokus?

Deltagare:

Erik Fichtelius, samordnare för en nationell biblioteksstrategi

Brit Stakston, mediestrateg

Abdullatif Mohammad, Sundsvalls stadsbibliotek