Att följa hjortar. Om konst, kulturarv och hantverk.

Seminarium den 27 september, Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet i samarbete med Slöjd i Väst och Nämnden för hemslöjdsfrågor.

År 2012 inrättades Barbro Wingstrands femåriga gästprofessur i slöjd och kulturhantverk vid Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Innehavaren av professuren, textilkonstnär Annika Ekdahl, har under åren arbetat med ett projekt som handlar om gobelängtekniken som konst, kulturarv och hantverk och som tar sin utgångspunkt i hennes eget konstnärskap. Annika Ekdahl har också arbetat med att utveckla kandidatprogrammet Ledarskap i slöjd och kulturhantverk som startade höstterminen 2011. Projektet har nu avslutats och resultatet kommer att redovisas i en bok med titeln Gobelängresan – att följa hjortar.

Med anledning av att gästprofessuren nu upphör anordnas detta seminarium med temat Konst, kultur och hantverk. Under dagen kommer temat att belysas med hjälp av föreläsare från olika discipliner. Annika Ekdahl kommer även att presentera sitt projekt och boken.


Plats: Göteborgs naturhistoriska museum, Museivägen 10.
Anmälan: liv.friis@conservation.gu.se senast 1 september 2017.
Ange om du har särskilda kostönskemål. Seminariet är kostnadsfritt.

PROGRAM


kl 9.00 - 10.00
Introduktion - Anneli Palmsköld
Att följa hjortar - Annika Ekdahl

kl 10.00 - 10.30
Fika

kl 10.30-11.00
Am I sloppy enough or am I just another vanilla weaver? - Emelie Röndahl

kl 11.00 - 11.30
Famna, hålla, linda – om bårtäcken och svepefiltar - Birgitta Nordström

kl 11.30 - 12.00
Textila undertexter - Bella Rune

kl 12. 00 - 13.00
Lunch

kl 13.00 - 13.30
Att synliggöra hantverkarna - Annelie Holmberg

kl 13.30 - 14.00
Att synliggöra hantverket - Gunnar Almevik

kl 14.00 - 14.30
Att göra allvar. Teorier om hantverk - Anneli Palmsköld

kl 14.30 -15.00
Fika

kl 15.30-16.30
Reflektion, dialog och diskussion - Cilla Robach & Love Jönsson

Seminariet arrangeras av Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet i samverkan med Slöjd i Väst och Nämnden för hemslöjdsfrågor.