Sök projektbidrag för 2018

Nämnden för hemslöjdsfrågor fördelar en gång per år bidrag till projekt som stimulerar och utvecklar slöjd och handgjort skapande i alla dess former och uttryck.

För projekt avseende 2018 kommer nämnden att prioritera ansökningar som fokuserar på barn
och unga, mångfald och vidgat deltagande samt kulturarv.

Mångfald kan ex handla om tekniker och uttryck, funktionsvariationer, ålder, HBTQ, och/eller
etnicitet kopplat till slöjd.

Vidgat deltagande kan ex handla om samarbete mellan organisationer som tidigare inte samarbetat eller andra nya konstellationer.

Kulturarv kan ex handla om att sprida praktisk kunskap om görande; både gårdagens kulturarv men också gamla kunskaper som genom nytt användande blir framtidens kulturarv.

Projekt som lägger vikt vid att sprida och dela med sig av ny kunskap som framkommer inom projektet kommer också att prioriteras.

På vår webbsida hittar du anvisningar, riktlinjer och svar på de vanligaste frågorna kring våra projektansökningar.

Ansökningsperiod 15 aug - 15 okt 2017

Välkommen med din ansökan!