Slöjda gemenskap - en guide i mod och tålamod

Vill du att fler människor ska mötas genom skapande, på lika villkor? Nu finns en guidebok för att komma igång!

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) har de senaste åren varit en av finansiärena till projekt Ta i Hand, ett slöjdprojekt som arbetat med utgångspunkt i vidgat deltagande och mänskliga möten genom slöjd.

Ta i hands arbete och slutsatser är en viktig del i underlaget till guiden Slöjda gemenskap- en guide i mod och tålamod som arbetats fram av Kultur Ungdom.

Västra Götalandsregionen och NFH har finansierat framtagandet av guiden som ett led i att gemensamt utveckla arbetssätt och metoder som leder till vidgat deltagande.

– För att hitta nya och spännande samarbeten behövs just detta, mod och tålamod. I guiden finns många goda råd och tips från de som har provat och hittat bra vägar, säger Marie Fagerlind, nationell utvecklare i slöjd för barn och unga.