Fokusdagar barn och unga 2017. Foto Marie Fagerlind

Fokusdagar barn och unga 2017

Fortbildning för slöjdhandledarutbildare i Uppsala 2-4 oktober. Introduktion till Grundutbildning för slöjdhandledare samt nytt handledarmaterial Barnen och Hemslöjden

2-4 oktober hölls i Uppsala en fortbildning med fokus på barn och ungas slöjdande och utbildning av slöjdhandledare.

Medverkade:

Kalle Forss, hemslöjdskonsulent Skåne

Elin Danielsson, hemslöjdskonsulent, Uppsala

Pea Sjölén, hemslöjdskonsulent Uppsala

Marie Fagerlind, nationell utvecklare NFH

Eva Wiman, pedagogisk utvecklare Uppsala kommun

Gunnar Jeppson, slöjdare Blekinge

Katja Winkes, handbokbindare, Mora

Fortbildningen arrangerades av NFH i samarbete med hemslöjdskonsulenterna i Uppsala län.

Grundkursen för slöjdhandledare och handledarmaterialet Barnen och hemslöjden är stödmaterial för de regionala hemslöjdskonsulenter som utbildar slöjdare, pedagoger och organisationer i att jobba med slöjd och barn eller unga.

Länk till Barnen och hemslöjden Länk till annan webbplats.