Seminarium Nationell Agenda 10 okt. Foto Marie Fagerlind

Seminarium om utbildning och kulturföretagande

Hur skapas bättre förutsättningar för ett hållbart företagande som ett led i en konstnärlig utbildning och vems ansvar är det att studenterna får den kunskapen med sig?

Den 10 oktober hölls ett seminarium med fokus på utbildning och kulturföretagande inom ramen för Nationell agenda hos Nämnden för hemslöjdsfrågor, Stockholm.

Medverkande:
David Karlsson, styrelseledamot Nätverkstan.
Sofia Lindström, sociologiforskare.
Zandra Ahl, rektor Beckmans
Ewa Kumlin, VD Svensk Form
Anders Persson, tidigare Näringslivsavdelningen, Västra Götalandsregionen
Jonas Rooth, universitetslektor HDK

Moderator var Cilla Robach

Seminariet samarrangerades av Nämnden för hemslöjdsfrågor, Konsthantverkscentrum, KRO/KIF och Svensk Form.

Målet för nationell agenda är att förbättra företagens möjligheter till ett positivt ekonomisk utfall. Den vänder sig till myndigheter och regioner samt till branschorganisationer och högskolor inom området.

Agendan har tillkommit i dialog mellan myndigheterna Tillväxtverket och Nämnden för hemslöjdsfrågor och branschorganisationerna Stiftelsen Konsthantverkscentrum, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF), Sveriges designer och Svensk Form. Projektet har finansierats av Tillväxtverket och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Konsthantverkscentrum har lett projektet.

Nationell agenda Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster. för företagsutveckling av området slöjd, konsthantverk
och småskalig designproduktion