Vad gör barn och unga på fritiden? Ny rapport!

Kulturdeltagandet är högt bland barn och unga, men det finns variationer mellan kulturområden, olika åldrar och mellan flickor och pojkar, visar en ny nationell kulturvaneundersökning om barns och ungas kulturaktiviteter från Myndigheten för kulturanalys.

Bild- och formområdet är mest frekvent när barn själva skapar. Till exempel uppger 45% av 11 åringarna att de ägnar sig åt olika typer av slöjdande på sin fritid.

Rapporten Barns och ungas kulturaktiviteter presenterar resultaten från en nationell enkätundersökning om kulturaktiviteter i årskurserna 5 och 8 samt gymnasiets årskurs 2. Undersökningen genomfördes våren 2017 och handlar om i vilken utsträckning barn och unga deltar i kulturaktiviteter på fritiden.

Sverker Härd, Myndighetschef för Myndigheten för kulturanalys, kommenterar rapporten:

– Kulturpolitiken ska särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. Det är den största kulturvaneundersökningen i sitt slag på många år i Sverige och vi kan nu visa i vilken utsträckning barn och unga deltar i kulturaktiviteter. Rapporten är viktig eftersom den visar i vilken mån barn och ungas tillgång till och delaktighet i kulturlivet idag skiljer sig åt mellan olika grupper. Undersökningen ger oss också en fingervisning om vilka motiv och hinder som finns för barns och ungas kulturdeltagande.

Rapporten heter Barns och ungas kulturaktiviteter, Kulturfakta 2017:5 Länk till annan webbplats.