Folkdräkt - vems identitet? Projekt Hemslöjd Humaniora, Region Jönköpings län

Hemslöjd Humaniora

För att öka förståelsen för vilken roll det handgjorda skapandet kan ha i olika sammanhang har Region Jönköpings läns utvecklare inom hemslöjd arbetat med projektet Hemslöjd Humaniora under 2017.

"Världen är full av människor som inte bryr sig om hemslöjd eller överhuvudtaget förstår varför det ska få offentliga medel. Lätt att glömma. Vår tes är att hemslöjd har många olika grundläggande just mänskliga värden och betydelser utöver de vanligaste argumenten. Något som är osynligt för allt för många. Det krävs en mångfald av infallsvinklar, aspekter och synsätt för att många fler ska kunna bilda sig en uppfattning och få ett högre värde på hemslöjd som passar för just deras sätt att förstå."

Niclas Flink, utvecklare hemslöjd, Region Jönköping

Inom projektet Hemslöjd Humaniora har det handgjorda skapandets värden och betydelser i olika kontexter lyfts i program och publika arrangemang. Resultatet kommer att publiceras enligt denna kalender

26 december 2017
FOLKDRÄKT – VEMS IDENTITET? Filmat publikt samtal på Jönköpings läns museum. Om rätt och fel, identitet och klädernas ikonografi.
Deltagare: Ulla Centergran, filosofie doktor i etnologi, folkdansringare och bygdedräktsguru. Elin Ivre, modedesigner och skapare av den svarta Vingåkersdräkten. Ingvor Dahlström, var ansvarig för dräktfrågor på Jönköpings läns hemslöjdsförenings butik. Ola Depui, grundare av hemsidan folkdräktsmarknad.se.
Samtalsledare: Gunilla Kindstrand, kulturjournalist.
Film och ljuddokumenterat av Christian Immonen för Hemslöjd Humaniora

7 januari 2018
HANDEN OCH TANKEN. Filosofiska Rummet, Sveriges Radio P1. Om Handens betydelse i vår visuellt fixerade värld.
Deltagare: Pernilla Norrman, Keramiker Göran Lundborg, Handkirurg och författare Niclas Flink, Utvecklare Hemslöjd.
Samtalsledare: Lars Mogensen, journalist.
Producent: Thomas Lunderquist Producerat av Lokatt media

14 januari 2018
HEMSLÖJDEN – EN KVINNOHISTORIA MED EN FRAMTID UTAN MÄN? Filmat publikt samtal på Jönköpings läns museum. Om förhållandet mellan män och kvinnor i hemslöjden över tid, idag och i framtid.
Deltagare: Anneli Palmsköld, professor i kulturvård, Göteborgs universitet Bo Olls, Vice ordförande i SHR Sveriges Hemslöjdsför.Riksförbund Elin Thomasson, projektledare slöjd och vidgat deltagande, KulturUngdom Torbjörn Lindström, enhetschef för Västarvets hemslöjdskonsulenter
Samtalsledare: Gunilla Kindstrand, kulturjournalist
Film och ljuddokumenterat av Christian Immonen för Hemslöjd Humaniora

21 januari 2018
KNOPPEN, KROPPEN OCH KUNSKAPEN. Filosofiska Rummet, Sveriges Radio P1. Om kroppens betydelse för tänkande och inlärning.
Deltagare: Åse Victorin, barn- och skolläkare Jessica Lindblom, kognitionsvetare Niclas Flink, Utvecklare
Samtalsledare: Lars Mogensen, journalist.
Producent: Thomas Lunderquist Producerat av Lokatt media

28 januari 2018
TYST KUNSKAP. Filmat publikt samtal på Jönköpings läns museum. Om vad kunskap är. Kunskapsvärdering. Skillnaden och kopplingarna mellan den kunskap som är lätt att beskriva och det som är omöjligt att klä i ord.
Deltagare: Erik J Olsson, teoretisk filosof Erik Sigurdson, lektor estetiska ämnen Eva Malm, pedagog och författare
Samtalsledare: Lars Mogensen, journalist.
Producent: Thomas Lunderquist Producerat av Lokatt media

4 februari 2018
VAD LÄR MAN SIG NÄR MAN LÄR SIG NÅGOT ANNAT? Artikel utifrån tre workshops i multimodalt lärande och slöjd i samarbete med och Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping. Maria Bybro, universitetsadjunkt Niclas Flink, utvecklare hemslöjd
Fotograf: Johan Werner Avby  

Poddinspelning Gott jobb

11 februari
ETT GOTT JOBB. Om arbetets och hantverkets värde. Podcast.
Deltagare: Bo Isenberg, docent i sociologi Bodil Jönsson, fysiker, författare och professor emeriti Nirwan Richter, möbelformgivare, arkitekt, grundare till Norrgavel
Samtalsledare: Lars Mogensen, journalist.
Producent: Thomas Lunderquist Producerat av Lokatt media

 
Hemslöjd Humaniora på FaceBook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hemslöjd Humaniora på YouTube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.