Projektbidrag 2017: Josefin Gäfvert i sin utställning "Försöka bli" på Handarbetets Vänners Galleri. Foto: Dennis Liljebäck

Projektbidrag 2017: Josefin Gäfvert i sin utställning "Försöka bli" på Handarbetets Vänners Galleri. Foto: Dennis Liljebäck

Beviljade projektbidrag 2018

I Nämnden för hemslöjdsfrågors budget inför 2018 fanns 1,4 miljoner kr att fördela till projektbidrag. Under höstens ansökningsperiod skickades 62 projektansökningar in till ett sammanlagt belopp om drygt 7,2 miljoner kr.

Vid nämndens sammanträde 15 december 2017 beslutades att bevilja projektbidrag till följande 16 ansökningar. Här finns korta presentationer av projekten.

Utvecklingsbidrag/förstudier

50 000 kr Makersgonnasloyd! Görandekultur, makerspaces och slöjd för ökat slöjdintresse hos unga - Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet

50 000 kr Re-Iron - Lind-smide

50 000 kr Pop-up Studio Supersju - Vega textil konst och design

50 000 kr Blocktryck idag - Shabnam Faraee Grafisk Design & Illustration

33 000 kr Tillgängliga slöjdprocesser för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - Attention Dals-Ed

Projekt

250 000 kr Romskt hantverk igår, idag, imorgon – Romskt kulturcenter i Malmö

200 000 kr Hemslöjd Humaniora – Region Jönköpings län

150 000 kr Rosa Taikons smyckeskonst, en dokumentation - Hälsinglands museum

100 000 kr 7 kg järn - Stiftelsen Upplandsmuseet

100 000 kr Plats för slöjd - Slöjd Stockholm

75 000 kr Samverkansmetoder för frugalt värdeskapande - Way Out Productions

60 000 kr Riddaren utan namn – Cederquist Harborg Produktion AB

50 000 kr Från handkraft till fotkraft – Svenska Vävakademin

50 000 kr Att synliggöra det osynliga – Sörmlands museum

50 000 kr Ullpodden –Svensk Ullförmedling ekonomisk förening

20 000 kr Nya metoder i nyrenoverad vävstuga - Fjugesta Vävstuga