Verksamhetsredogörelse 2017

"Ett utåtriktat år i mångfaldens tecken", sammanfattar kanslichef Friedrike Roedenbeck 2017 års arbete på Nämnden för hemslöjdsfrågor.

"Vi har sedan länge samarbetat med Sameslöjdstiftelsen och är nu mycket glada för att vi också startat samarbete med Romska Kulturcentrets hantverksprojekt i Malmö.
Samarbetet med Nordisk kulturfond kring den nya satsningen HANDMADE innebär att vi nu ingår i ett nytt nordiskt nätverk som verkar för att öppna ett nytt, vidgat fält för handgjorda."

Läs Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhetsredogörelse 2017 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
(Här finns en interaktiv PDF Pdf, 1.3 MB.)

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, lämnar sin verksamhetsredogörelse till regeringen senast den 22 februari varje år. En verksamhetsredogörelse redovisar hur myndigheten lyckats nå de mål som regeringen angav för verksamheten i regleringsbrevet.

Enligt regleringsbrevet undantas NFH från bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och ska därför enbart lämna en verksamhetsredogörelse till Kulturdepartementet.

Läs mer om NFHs verksamhetsplanering 2018 och budgetunderlag 2019-21 här.