Medalj till Barbro Wingstrand

Kung. Vitterhetsakademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande har tilldelats Barbro Wingstrand.


Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande har tilldelats Barbro Wingstrand vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Riddarhuset den 20 mars 2018.

Motiveringen till utmärkelsen lyder


för att hon med stort engagemang har ägnat sitt liv åt att föra vidare slöjdens immateriella kulturarv genom konsulentarbete, forskning och utveckling. Hennes insatser har på ett påtagligt vis bidragit till att hantverk och kulturarv kunnat bindas samman med konstnärlig kunskap och konstnärligt arbete.

 

Barbro Wingstrand har med stor hängivenhet arbetat under många år såväl ideellt som professionellt inom hemslöjden med att utveckla och föra slöjd- och hantverkskunskap vidare.
Hon har fördjupat sig i och grundforskat om halmslöjd, om vilken hon skrivit böcker och gjort utställningar.

Barbro Wingstrand har även med stor generositet donerat pengar till en femårig gästprofessur 2012-17 knuten till fakulteten för kulturmiljövård, kandidatutbildningen Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, Göteborgs universitet. Professuren har innehafts av textilkonstnären Annika Ekdahl. Röhsska museet har som donation av Barbro Wingstrand emottagit Annika Ekdahls gobeläng Barockfesten.

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund förvaltar och delar sedan 2015 ut Barbro Wingstrands stipendium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Stipendiet är på 100 000 kronor och delas årligen ut till ”slöjdare,
hantverkare och konsthantverkare som ägnat mycket tid och möda åt det immateriella kulturarvet och som sprider kunskap om gamla hantverkstekniker”.

Barbro Wingstrand har utifrån sin stora kunskap och sitt starka intresse för slöjd och hantverk ägnat sitt liv åt att möjliggöra vidareförande av slöjdens immateriella kulturarv.

Nämnden för hemslöjdsfrågor ser med stor glädje på att Barbros mångåriga och hängivna arbete inom hemslöjden uppmärksammas på detta sätt.