Nya vägar att sprida hantverk

Välkomna att ta del av resultatet av EUdigiTAC - nya vägar för att sprida hantverk i sociala medier. Ett EU-projekt och samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Changemaker AB Sverige, Cultural Academy vid Estlands universitet samt Confartigianato, en stor hantverksorganisation i Italien.

Onsdag 18 april kl 14.00 – 17.00
Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 i Borås. Lokal: Garveriet

Under två år har hantverkare och unga it-kunniga hantverkare arbetat tillsammans med att hitta vägar för att sprida kunskap, dokumentera och marknadsföra textilt hantverk i sociala medier. Det har varit en fantastisk resa med dedikerade deltagare.

Slutmålet är dels en digital plattform med de exempel som arbetas fram på workshops under projektet; dels en manual som beskriver själva processen - för att göra möjligt för många fler att göra ett liknande projekt.

Dåtid - vad har vi gjort?
Här ger vi en överblick av hela projektet tillsammans med lite bakgrundshistoria. Detta startade ju egentligen för flera år sedan. Varje land presenterar hur de har jobbat lokalt. Just det internationella samarbetet har varit en av styrkorna i projektet - att de olika länder har haft något olika fokus som gett kompletterande erfarenheter och lärdomar.

Nutid - testa plattformen!
Nu får ni deltagare möjlighet att kort testa webbsidan och manualen för att få ett första intryck av hur ni kan använda dessa framöver. Testet avslutas med Frågor och svar.

Framtid - vad händer nu?
Helena Hansson - doktorand i design på Högskolan för Design och Konsthantverk inleder med en kortföreläsning: Frugal Innovation in cross cultural development processes targeting sustainable development

Spridning av projektet - hur ska vi sprida detta till så många som möjligt? Ny EU-ansökan - kort presentation av den nya EU-ansökan som vi lämnat in.

Varmt välkomna!
önskar hela projektgruppen gm Eva Gustafson, projektledare

Anmälan senast 12 april till vgregion@sv.se

Större delen av presentationerna kommer att ske på engelska. Vi översätter när det behövs.