Seminarium i Stockholm 24 augusti

Välkomna till det femte seminariet om Hemslöjdens samlingar! I år är det fokus på pionjären Lilli Zickerman och hennes stora inventering av folklig textil som genomfördes 1910-1932.

Vi tittar närmare på vem hon var och hennes innovativa arbetsmetoder. Vi blickar även framåt och får del av många intressanta projekt där digitalisering och skapande möts på enkla men nyskapande sätt.

Kom och inspireras till nya projekt där skapande, bevarande och digitalisering möts samtidigt som du tar del av ett stycke kvinnohistoria som är värd att lägga på minnet!

Seminariet är kostnadsfritt men deltagarantalet är begränsat så du måste anmäla att du kommer.

  • När? den 24 augusti kl 13-17
  • Var? Nämnden för hemslöjdsfrågor, Västgötagatan 5, Stockholm
  • Anmälan senast 17 augusti till info@hemslojden.org

Seminariet är ett samarrangemang mellan Hemslöjden och Nämnden för hemslöjdsfrågor.

 VÄLKOMNA!