Sörmlands museum Att synliggöra det osynliga

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

Fyra slöjdrelaterade projekt har fått bidrag i Kulturrådets fördelning till regional kulturverksamhet 2018.

Kulturrådet har fördelat närmare 30 miljoner kronor till regional kulturverksamhet. 67 projekt från hela landet får stöd och alla 21 län är representerade.

Ansökningsperiod 2018 för utvecklingsbidrag var 20 februari - 20 mars 2018.

Fyra slöjdrelaterade projekt har fått bidrag i Kulturrådets fördelning till regional kulturverksamhet 2018.

Bland de beviljade projektansökningarna innanför kultursamverkansmodellen

  • 500 000 kr till Region Blekinge: Det kreativa rummet, år 2 av 3
  • 500 000 kr till Sörmlands museum: Att synliggöra det osynligalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - att trygga immateriellt kunnande inom slöjd och hantverk, år 2 av 2
  • 300 000 kr till Romska Kulturcentret i Malmö: Romskt hantverk - igår, idag, imorgon, år 2 av 3


Bland de beviljade projektansökningarna utanför kultursamverkansmodellen

  • 400 000 kr till Stiftelsen Stockholms läns museum, Slöjd Stockholm: Plats för slöjd år 2, år 2 av 3