Praktikplats på NFH

Under maj månad har en student från Göteborgs universitet praktiserat hos oss på Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Det är Maya Månhav från årskurs 1 av utbildningen Ledarskap i slöjd och kulturhantverk vid Göteborgs universitet som valt att göra sin praktikmånad på NFHs kansli. Så här presenterar Maya sig själv:

Ledarskap i slöjd och kulturhantverk på Göteborgs universitet ger mig som student en stabil och bred grund att stå på när jag ska bege mig ut i antingen forskar- eller arbetslivet. På utbildningen får vi en stor variation mellan teoretiska och praktiska kurser.

På mitt program läser vi bl.a. projektledning, företagsekonomi, praktiska slöjdtekniker och slöjd- och hantverkets teori.

Genom att bredda min kunskap i hur kulturvärlden sett ut i historien och ser ut i vår samtid kan jag vara med och påverka framtiden till en bättre plats där vi lever tillsammans, både människor emellan och med naturens resurser. Med stor processkunskap, kan vi alla också vara med och påverka, inte bara vår egen vardag utan också världen i stort. I en globaliserad värld tror jag att detta är en nödvändighet för att få ökad förståelse och respekt för varandra.

Det må låta fjantigt i vissas öron att vilja förändra världen med hjälp av slöjd och hantverk. Men; I varje land, i varje kultur, i varje familj, i varje ensamhet, finns skapande närvarande på något sätt. Vare sig det är medvetet eller omedvetet. Det är ett fält som är globalt. Det är ett fält som behövs, både för vårt välbefinnande och för vår överlevnad. Utan grundläggande kunskap i material, formgivning och innovation kan dessutom inte heller maskiner eller industrin utvecklas.

För mig är skapande, kreativitet och materialkunskap en naturlig del av livet.

Slöjd och hantverk är att hitta lösningar. Framför allt kunskapen att veta hur jag skall navigera och finna dessa lösningar.

Trots att samhället idag använder sig av industriell tillverkning i mångt och mycket, är det viktigt att föra de traditionella hantverken vidare. Slöjdare och hantverkare bär på en immateriell kunskap, vilket gör den sårbar och lättförlorad. Kunskapen behövs för att förstå historien, nutiden och också framtiden.

Jag personligen besitter inte expertkunskap i utförandet av alla slöjdtekniker, men genom min utbildning lär jag mig att arbeta för att lyfta, främja och stärka de kunskaper som finns i världen.

Under min tid på Nämnden för hemslöjdsfrågor har jag bl.a. utfärdat en enkätundersökning för diskussionsunderlag till vad personer i samhället associerar till olika ord inom slöjd- och hantverksfälten. Ett annat stort intresse jag har är just språk och ordens betydelse för värdering av dess användning. Därför har det här projektet var som klippt och skuret för mig!

Utöver det har jag följt kansliets arbete. Lyssnat, lärt mig, läst, lärt mig. Det är otroligt vilken häftig apparat det statliga arbetet är. Det är lätt att glömma bort att det är många instanser som behöver fatta beslut för att det skall ske förändringar. Det har varit mycket lärorikt att ta del av den processen!