Nodmöte kring traditionell hantverkskunskap

Den 23 maj samarrangerade NFH, tillsammans med Hantverkslaboratoriet och Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, ett möte i noden Traditionell hantverkskunskap i Mariestad. Syftet med dagen var att gemensamt arbeta fram underlag till en "Nationell agenda för traditionell hantverkskunskap". 

Drygt 20 personer deltog från så vitt skilda verksamheter som traditionell trädgårdsskötsel, byggnadsvård och slöjd. Arbetet med utformningen av agendan fortgår under hösten.

Institutet för språk och folkminnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inrättar nu en samrådsgrupp för övergripande frågor och konventionsarbetets idémässiga utveckling. Till gruppens första möte har representanter från Kulturårdet, Sametinget, Riksantikvarieämbetet, Musikverket, Riksarkivet, Mångkulturellt centrum, Nordiska Museet, Svenska Unescorådet och Nämnden för hemslöjdsfrågor bjudits in. Gruppen kommer samlas två ggr per år och vara ett forum för samverkan och informationsutbyte samt vara ett organ för Sveriges vidare arbete med Unescos konvention för tryggandet av det immaterialla kulturarvet.
 

 

I januari 2011 godkände Sverige, som 134:e land, Unescos konvention om det immateriella kulturarvet. I samband med det fick Institutet för språk och folkminnen ett uppdrag av regeringen för att utveckla arbetet med att tillämpa konventionen.

Myndigheten är samordnande och för fyra s.k. expertnoder med ansvar för olika domäner av det immateriella kulturarvet. Nämnden för hemslöjdsfrågor ansvarar för traditionell hantverkskunskap. I noden för traditionell hantverkskunskap ingår bl.a. Hantverkslaboratoriet, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Skansen, Sameslöjdstiftelsen,
Instutitionen för kulturvård Göteborgs universitet, Arbetets museum, Örebro läns museum, Sörmlands museum m.fl.