Rättvist fördelad kultur - Almedalen 4 juli 2018

Välkommen att träffa representanter från alla myndigheter som ingår Samverkansrådet - kom på kaffe och smörgås! Därefter ett samtal kring Rättvist fördelad kultur – gränser inom och mellan länder med Sir Nicholas Serota, Kulturdepartementets statssekreterare Per Olsson Fridh och Västra Götalandsregionens kulturchef Katti Hoflin, lett av Ellen Wettmark från Kulturrådet. 

Kaffe med kulturen!

TID onsdag 4 juli kl 09:00-10:00
PLATS Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1, Visby

Välkommen att träffa representanter från alla myndigheter som ingår Samverkansrådet. Kom på kaffe och smörgås i Länsstyrelsens trädgård och inled diskussioner med Samverkansrådets parter: Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet.

På plats finns myndighetschefer och andra representanter vid ståbord i trädgården. Alla redo för samtal om kulturpolitik, samverkan, delaktighet… Kom och sätt din agenda!

Samverkansrådet sjösattes 2011 när Kultursamverkansmodellen infördes. Det är den modell staten genomförde för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar. Förändringen av den regionala kulturpolitiken förutsätter ett närmare samarbete mellan de olika myndigheter och organisationer som har ekonomi och/eller starka intressen i kultursamverkansmodellen. Den lösning regeringen valde var att inrätta ett Samverkansråd med parter från nio olika kulturmyndigheter.

Rättvist fördelad kultur – gränser inom och mellan länder

TID onsdag 4 juli kl 10:00-11:15
PLATS Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1, Visby

Samhällsklyftorna syns i tillgången till kultur. En stor del av pengarna samlas i storstadsregionerna trots en uttalad målsättning att kulturen ska finnas för alla. Myndigheterna i Samverkansrådet arbetar på olika sätt för kultur i hela landet och genom Kultursamverkansmodellen har regionernas nationella inflytande ökat. Hur kommer vi bort från centraliseringen? Hur påverkas villkoren av en allt mer globaliserad och digitaliserad värld? Och på vilket sätt kan regioner och mindre kommuner ha nytta av att satsa på internationella relationer?

Välkommen på ett panelsamtal med Sir Nicholas Serota, Kulturdepartementets statssekreterare Per Olsson Fridh och Västra Götalandsregionens kulturchef Katti Hoflin, lett av Ellen Wettmark från Kulturrådet.

Om Sir Nicholas Serota
Hur har England blivit ett centrum för samtida konst och kultur under de senaste 40 åren? Sir Nicholas Serota är en veteran inom kulturpolitiken som ofta nämns som förebild långt utanför landets gränser. Under Samverkansrådets seminarium svarar han på hur och varför Englands kulturliv har utvecklats till en av de mest intressanta platserna för samtida konst och kultur.

Med outtröttlig tilltro till kulturens betydelse har Sir Nicholas Serota visat på en utpräglad visionär handlingskraft som redan har skrivits in i historien. Han har bland annat byggt upp Tate Modern och omvandlat det till världens mest besökta museum med fem miljoner besökare per år, med filialer utanför London. Numera är han ordförande i Arts Council England med uppdraget att främja kultur i hela landet.

Samtalet förs på engelska.

 

ARRANGÖR Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet