Sommarjobb med slöjd

För fjärde året erbjuder Örebro läns museum kultursommarjobb för ungdomar inom slöjdområdet. Årets arbete går ut på att tillverka föremål av trä och textila material som kan ersätta olika saker som vanligtvis är av plast.

I uppdraget ungdomarna får ingår att reflektera över vår tids konsumtion och användandet av plast, berättar Lars Petersson som är slöjdkonsulent på länsmuseet. Tillsammans med tre olika handledare kommer sommarjobbarna att fundera på vad som kan göras i trä och textila material som kan ersätta plast i vardagen. Vi tänker oss att det blir vardagsföremål som används dagligen.

Exakt vilka saker det blir kommer ungdomarna att bestämma tillsammans med handledarna, berättar Lars. Inom slöjden arbetar vi med händerna i trä och textila material. Furu, björk och några andra av våra vanliga träslag bearbetas varsamt med enkla verktyg. Vi kommer också att ha ett stort inslag av återbruk av textila material. Bland de textila materialen är det framför allt lin och ekologisk/återbrukad bomull som vi använder. Vi eftersträvar att göra tillverkningsprocessen resurssnål och hälsovänlig. Resultatet blir rena och vänliga saker som tål att användas och är möjliga att reparera. Enkelheten i utrustningen och metoderna utmanar kreativiteten. Fokus är att undersöka vad en kan göra med sina egna händer utan avancerade maskiner och syntetiska material. Våra handledare är erfarna inom området och de förmedlar kunskaper till ungdomarna som efter perioden har insikter om att den egna förmågan och det egna skapandet räcker långt för att klara sig själv.

Kultursommarjobb slöjd ingår i det samlade utbudet av Region Örebro läns feriepraktik. Man vänder sig till ungdomar i länet som har gått ut grundskolan, första eller andra året på gymnasiet. I år anordnas feriepraktiken inom kulturformerna film, dans, litteratur, teater, konst och slöjd. Utvecklingsledare/ konsulent inom varje kulturform är anordnare av respektive verksamhet. I år hade slöjden ca 70 sökande till tio platser. Ett urval görs och ett drygt dussin sökande kallas till intervjuer. Därefter erbjuds 10 personer slöjdsommarjobb.

Sommarjobb – slöjd startar 18 juni och pågår till den 9 juli.

Kontakta länshemslöjdskonsulenterna vid Örebro läns museum Länk till annan webbplats. för mer information om Sommarjobb - slöjd!