Ny nationell utvecklare

Annkristin Hult är vår nya nationella utvecklare med inriktning mot slöjd- och hållbarhetsfrågor och fokus på ull.

Hej Annkristin!
Vad kommer du att arbeta med här på Nämnden för hemslöjdsfrågor?

Jag kommer att jobba med samordning och kartläggning av de insatser som görs på ullområdet i landet. En viktig del är seminarier och konferenser. Möten som gör skillnad där vi ser vad som ännu inte är gjort och hur vi stärker värdekedjan runt ull.

Tidigare har jag jobbat som hemslöjdskonsulent i Uppsala, där projektet Från lamm till tröja blev uppstart till olika ull-aktiviteter, bland annat Ullmarknaden i Österbybruk. Erfarenheter och goda kontakter därifrån tar jag med mig in i mitt nya jobb.

Under de senaste fem åren har många insatser gjorts för att stärka och utveckla tillvaratagandet av ull i landet. Utblickar mot våra grannländer visar samma sak – ullen är för värdefull för att kastas. Jag hoppas kunna koppla ihop engagerade och kunniga entreprenörer till ett starkt och nätverk där vi lyfter frågorna på en gemensam nationell nivå.

Var och hur kommer du arbeta?

Jag kommer att jobba halvtid på kontoret i Stockholm. Det blir med all säkerhet en del resor i landet och många möten på kontoret. Så här till en början handlar det mycket om kartläggning och samtal för att på sikt kunna erbjuda en agenda över vilka frågor som är aktuella inom ullområdet.

Om man vill komma i kontakt med dig?
annkristin.hult@nfh.se
tel 08- 6819250