Tillgängliga slöjdprocesser. Projekt genomfört 2018 av Attention Dals-Ed

Rekordmånga projektansökningar

Sista ansökningsdagen i oktober hade vi sammanlagt tagit emot 72 ansökningar. Så många projektansökningar har vi aldrig haft tidigare.

Ansökningarna fördelade sig på 31 projekt och 41 förstudier, till ett sammanlagt belopp om cirka 5,6 milj kr.

Nu ska alla ansökningar beredas av oss på kansliet och av nämndens ledamöter. Beslut fattas av nämnden vid ett sammanträde i december.

Besked till samtliga sökande kommer i januari 2019.

 

Kontakt
Heléne Wallin
helene.wallin@nfh.se