Foto: Kalle Forss

Rapport om regionala kulturkonsulenters roller och förutsättningar

Skillnaderna mellan konsulenter i olika regioner har ökat. En orsak till utvecklingen är att regionerna har fått större inflytande över konsulenterna. Det visar en ny rapport.

Kulturarbetare eller byråkrat Länk till annan webbplats., är titeln på Myndigheten för kulturanalys senaste rapport, med undertiteln Regionala kulturkonsulenters roller och förutsättningar.

Som ett led i det fortlöpande arbetet med att utvärdera kultursamverkansmodellen fokuserar Kulturanalys i denna rapport på konsulenterna inom områdena bibliotek, bild och form, dans, film, hemslöjd och teater.

Rapporten är brett upplagd och börjar med en historik, varefter man går igenom organisering, roller, kompetens, uppdrag och ekonomiska villkor för att till sist landa i Kulturanalys slutsatser

  • Konsulentrollen närmar sig handläggarrollen,
  • de regionala variationerna har ökat,
  • det nationella utbytet har minskat och
  • styrningen av konsulenterna är otydlig.

 

Studien visar att nationellt utbyte mellan konsulenter inom samma kulturområde är viktigt för att bibehålla kvaliteten i konsulentverksamheterna. Detta utbyte behöver stöttas tydligare från både nationell och regional nivå, säger Love Ander, utredare vid Myndigheten för kulturanalys.

 

Bakgrund
Kulturkonsulenter finns i alla Sveriges regioner och med ett flertal inriktningar.
Konsulenterna har traditionellt haft rollen som kunskapsresurs och vägledare för aktörer inom
kulturområdet. Sedan 2011 ingår konsulenter inom bibliotek, bildkonst, dans, film, hemslöjd och teater i kultursamverkansmodellen, vilket innebär att de inte längre får verksamhetsbidrag direkt från staten. Statliga och regionala bidrag till konsulenterna fördelas istället av regionen utifrån en regional kulturplan.

 

Kontakt
Friedrike Roedenbeck
kanslichef
friedrike.roedenbeck@nfh.se