Ullpodden. Projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor 2018.

"Det saknades en ullpodd"

Ullförmedlingen beviljades medel från NFH för att starta en podcast om ull under 2018. Syftet med Ullpodden är att öka kunskapen om svensk ull som hållbar resurs i ett brett perspektiv. Hittills har sex avsnitt publicerats.

Det övergripande målet är att vara med och bidra till att mer av den svenska ullen tas tillvara. I podcasten samtalar och intervjuas intressanta profiler inom får- och ullbranschen för att diskutera de utmaningar och möjligheter som svensk ull har idag.

–Det saknades en podcast som handlar om ull ur flera perspektiv. Vi ville bidra till att öka fårägares möjligheter och förutsättningar att få avsättning av sin ull, skriver projektledare Fia Söderberg i projektets redovisning. Genom podcasten vill vi även sprida kunskap och inspiration som på sikt kan uppmuntra till innovationer och produktutveckling.

Invigning Ullpodden 2018. Projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor 2018.

Invigning av Ullpodden vid Fårfesten i Kil, februari 2018

Projektet har hittills resulterat i sex olika avsnitt och kommer att fortsätta i första hand året ut med ytterligare ett eller två avsnitt. Enligt en lyssnarundersökning är 77% privatpersoner och övriga företagare med koppling till ullbranschen. Ullpodden har nått ut till långt fler personer än vad som förväntades vid projektets start. Flera lyssnare vill gärna ha en tätare frekvens i publiceringen av poddavsnitt, gärna ett par avsnitt per månad.

Vår ambition har varit att ha ett kunskapstätt innehåll, med en seriös ton men med en gnutta humor ibland. En viktig insikt har varit hur stort intresset för att lära sig mer om ull är.

Nu kommer Ullpodden att sprida resultatet av projektet, börja planera fortsatt finansiering för 2019 och hur de ska nå ut till fler lyssnare.

Här finns Ullpodden https://ullpodden.podbean.com/ Länk till annan webbplats.

För mer information om Ullpodden, kontakta Fia Söderberg på Ullförmedlingen http://www.ullformedlingen.se Länk till annan webbplats.

 

För budgetåret 2018 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 5 förstudier och 13 projekt. De beviljade bidragen har nu redovisats. Här finns de kortfattade resultatbeskrivningarna för samtliga projekt Länk till annan webbplats..