Tillgängliga slöjdprocesser för barn och unga med NPF. Projektbidrag Nämnden för hemslöjdsfrågor 2018.

Specialanpassat slöjdläger

Genom medel från NFH har föreningen Attention Dals-Ed under sommaren genomfört ett slöjdläger för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Attention är en rikstäckande organisation för alla med intresse för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Barn och unga i föreningen har funktionsnedsättningar såsom autism, adhd, tourettes, tvångssyndrom med mera vilket gör det svårt för denna grupp av barn att delta i verksamheter som inte är anpassade efter deras funktionsnedsättningar.

Därför önskade föreningen arrangera ett specialanpassat slöjdläger tillsammans med konstnärskollektivet Not Quite. Genom att specialanpassa slöjdaktiviteterna utifrån målgruppen funktionsnedsättningar ges möjlighet att utveckla intresse för olika slöjdprocesser.

Lägret planerades under våren och genomfördes under sensommaren hos Not Quite i Fengersfors. Slöjdaktiviteterna som erbjöds var smide, keramik, trähantverk och plåtslöjd.

Föreningen har genom projektet fått ett bra underlag för framtida aktiviteter. På olika sätt ska slöjdaktiviteter erbjudas föreningens unga även i fortsättningen, bland annat keramik.

Tillgängliga slöjdprocesser för barn och unga med NPF. Projektbidrag Nämnden för hemslöjdsfrågor 2018.

Det var fantastiskt att se våra deltagare få umgås med professionella slöjdare och se och upptäcka att just slöjd och hantverk kan vara en möjlig framtida yrkesbana.

Föreningen kommer i fortsättningen att söka nya vägar för att fortsätta möjligheterna till att planera nya tillgängliga slöjdaktiviteter. Genom projektet har vikten av tillgänglighet för slöjd för denna målgrupp belysts och behovet har lyfts till kommunal nivå.

För mer information kontakta, Attention Dals-Ed, https://attention-dals-ed.se/ Länk till annan webbplats.

 

För budgetåret 2018 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 5 förstudier och 13 projekt. De beviljade bidragen har nu redovisats. Här finns de kortfattade resultatbeskrivningarna för samtliga projekt Länk till annan webbplats..