Projekt Blocktryck idag. Nämnden för hemslöjdsfrågor 2018. Foto: Håkan Julander

Blocktryck - en symbios av perfektion och imperfektion

Shabnam Faraee beviljades bidrag till utvecklingsprojektet Blocktryck idag för att genom en resa till Iran lära sig mer om den traditionella blocktryckstraditionen.

Möjligheten att vara praktikant i fyra veckor hos en mästare i blocktryck ledde till kunskaper i att rita mönster och experimentera på en ny nivå. Under vistelsen i hantverksstaden Esfahan besöktes många verkstäder för möten med hantverkare samt ett besök på textilfabriken som producerar tyger som används enbart för blocktryck. Under vistelsen i Iran visades Shabnam Faraees egna arbeten också i en utställning som i sin tur ledde till kontakter på konstskolor, intervjuer i tidningar och TV.

–Jag ser på det jag gör som ett livslångt projekt som kommer att utvecklas hela tiden, skriver Shabnam Faree i projektets redovisning. Jag vill skapa spännande verk med tekniken samtidigt som jag lär ut den och vill i förlängningen medverka till en tryckteknik som fler kan praktisera i Sverige.

Tillbaka i Sverige startades bloggen Blocktryck https://blocktryck.com/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att sprida kunskap om blocktryck på en offentlig och permanent plattform. På bloggen kommer bilder och filmklipp att presenteras.

Blocktryck idag, Shabnam Faraee. Projektbidrag Nämnden för hemslöjdsfrågor 2018.

Blocktryck på "Kolla kultur" Kulturhuset, Stockholm

Shabnam har demonstrerat blocktrycktekniken för bildlärare och skolpedagoger med fler workshoppar och presentationer inbokade under hösten.

En viktig del av blocktryckstekniken är träblocken. En stor utmaning när det gäller att sprida tekniken i Sverige där tillgång till blockmakare inte finns som i länder där hantverket praktiseras. Träblocken får beställas från Iran. Det går också att lasersnida träblock och en del gör det i Iran. Men en de äldre mästertryckarna vägrar att använda dessa för att de ”dödar” hantverket.

Varför blocktryck?

–Det är ofta en symbios av imperfektion och perfektion jag strävar efter i mitt skapande och blocktryck ger mig den symbiosen på ett sätt som inte känns påtvingat. Blocktryckaren söker så att säga perfektion fast hen är medveten om dess omöjlighet och just den förståelsen skapar en inställning som är sams med avvikelser i resultatet.

– Jag tänker att tekniken ger möjlighet att trycka i mindre utrymmen. Det är inte samma sak med screentryck till exempel då en behöver ett stort rum och ganska mycket utrustning. Jag har haft en fin bild i mitt huvud på kvinnor som trycker på sitt köksbord och även jag har även tänkt på någon slags “tryckjunta”.

– Rytmen i kroppen när man trycker och av ljudet från blockslagen på tyget är väldigt fascinerande. Jag gillar hantverk som är meditativa och påverkar flera sinnen.

För mer information kontakta Shabnam Faraee, http://www.shabnamfaraee.com/ Länk till annan webbplats.

 

För budgetåret 2018 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 5 förstudier och 13 projekt. De beviljade bidragen har nu redovisats. Här finns de kortfattade resultatbeskrivningarna för samtliga projekt Länk till annan webbplats..