Visning av filmen Folkdansaren Lena. Projektbidrag Nämnden för hemslöjdsfrågor 2018.

Folkdansaren Lena på turné

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Hemslöjden, har sedan våren 2018 visningsrätt på dokumentärfilmerna i serien Det goda landet. Filmerna är producerade av Film and Tell, som arbetar för att få till positiva samhällsförändringar genom att väcka debatt runt komplexa samhällsfrågor

I filmserien ingår Folkdansaren Lena som Hemslöjden under året arbetat med att arrangera visningar av runt om i landet. Bakgrunden är att i slutet av 2017 valde NFH att bevilja medel till riksförbundet istället för till Film and Tell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som sökt bidrag för egna visningar.

Hemslöjden beviljades medel för ett antal visningar. Totalt har nio visningar genomförts och av dessa totalt fem större visningar. Arbetet har, från Hemslöjdens sida, uteslutande handlat om att samarbeta kring att hemslöjdsföreningars styrelser ska se filmen och diskutera möjligheter och utmaningar för föreningen. Tanken har varit att lyfta aktuella frågor och i nästa steg arrangera filmvisningar för medlemmar.

Riksförbundet har även arbetat med att få till större visningar i samarbete Hembygdsförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges Museer som alla var samarbetspartners till Film and Tell under produktionen av filmerna.

Att ordna visningar av filmen och skapa delaktighet har dock varit svårt. Från riksförbundets sida var det tydligt med kopplingen till de frågor som organisationen jobbar med kring nya medlemmar och målgrupper. Men intresset från hemslöjdsföreningarna har varit svalt och filmen har varit svår att placera i deras pågående verksamhet. Försök att få till samarbeten med Hembygdsförbundet, Sveriges museer och Vuxenskolan har heller inte varit framgångsrikt.

Visningen i Borås den 20 oktober för Hemslöjdens medlemmar samt medlemmar i hembygdsföreningar i Västra Götaland var dock ett undantag. Här ingick filmen i en hel föreningsdag och togs emot på ett positivt och konstruktivt sätt. Samtalet efter filmen kom att handla om ideella människors engagemang och vilka förväntningar som är rimliga att ha på arbetsinsatsen. Visningen visar på vikten av att hitta samarbeten med flera organisationer och sätta filmen i ett större sammanhang och program.

För mer information om projektet, kontakta Hemslöjden www.hemslojden.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

För budgetåret 2018 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 5 förstudier och 13 projekt. De beviljade bidragen har nu redovisats. Här finns de kortfattade resultatbeskrivningarna för samtliga projekt Länk till annan webbplats..