Slöjdat utegym. Västerbottens läns hemslöjdsförening. Projektbidrag Nämnden för hemslöjdsfrågor 2018.

Slöjdat utegym på Ålidhem

I dialog med boende i området Ålidhem, Umeå, har Västerbottens läns hemslöjdsförening skapat en tvärkulturell plats med lokal förankring som stimulerar till möten, trygghet, jämställdhet samt fysisk aktivitet och kulturell stimulans. Helt enkelt ett slöjdat utegym.

Genom ekonomiskt stöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor och Boverket har Västerbottens läns hemslöjdsförening förverkligat en idé om ett slöjdat utegym. Utegymmet har långt fler kvaliteter än endast en plats för träning. Stor vikt har lagts på den konstnärliga helheten. Slöjden får ta plats och manifesteras genom material, sammansättningstekniker och som konstnärliga utryck.

Slöjdat utegym. Västerbottens läns hemslöjdsförening. Projektbidrag Nämnden för hemslöjdsfrågor 2018.

En viktig aspekt av projektet var att arbeta med olika målgrupper i området för att många skulle känna sig delaktiga till den nya utemiljön. Skolan, idrottshallen och fotbollsplanen i området ligger bara ett stenkast i från utegymmet. Skolans idrottslärare är positiva till att använda utegymmets redskap i sina lektioner.

–Redan under förarbetet för projektet har vi bjudit in boende i området i processen, skriver hemslöjdskonsulent och projektledare Felix Wink i redovisningen. Särskilt lyckad var en workshop tillsammans med barn i området som blev välbesökt och uppskattad. Barnen engagerades i gestaltningen av två skulpturer, utan praktisk funktion, till platsen och de fick också en relation till hantverkarna som skapat den konstnärliga helheten. Skulpturerna är placerade i början av utegymmet och ramar in och välkomnar till platsen på ett fint sätt.

Redskapen är tillverkade på ett slöjd- och hantverksmässigt sätt. Slöjdare och utbildade byggnadsvårdare har gjort konstruktionerna och dekorationerna av alla redskapen. Materialet är kärnfuru som har stor tålighet mot röta. Ytbehandlingen består av linoljefärg förstärkt med tungolja, vissa delar är endast behandlade med linolja.

Eftersom det inte finns någon liknade utemiljö i området, staden, kanske inte ens i landet, har denna plats stora förutsättningar att bli ett landmärke för bostadsområdet. En plats att använda, njuta av och vara stolt över.

Slöjdat utegym. Västerbottens läns hemslöjdsförening. Projektbidrag Nämnden för hemslöjdsfrågor 2018.

Platsen var från början en tom öppen yta med markplattor av betong samt några planterade och skadade träd. De mest skadade träden har tagits bort och de träd som är kvar har snyggats till. Betongplattorna har rivits bort och marken har grävts ur för att kunna uppnå godkänt djup för fallskydd samt för att gjuta fast redskapen. Efter gjutning har det fyllts på med nytt bärlager och ytlager av träflis godkänt för ändamålet.

Utemiljön/platsen kombinerar tvärkulturellt fysisk aktivitet med slöjdens konstnärliga och kulturella kvaliteter. Det innebär att utemiljön inte bara är ett gym för träning utan det är lika mycket en skulpturpark och en plats för slöjd. Västerbottens läns hemslöjdsförening och länets hemslöjdskonsulenter ser stora möjligheter till att framledes använda platsen i sin verksamhet.

  • Portal Armgång. Fokus muskelgrupp: armar, rygg och grepp.
  • Fyrväg Dip. Fokus muskelgrupp: triceps.
  • Gradningen Sit-up/ben lyft. Fokus muskelgrupp: mage.
  • Signal Balansbom/ step-up. Fokus muskelgrupp: ben.
  • Chins Armhävningstänger. Fokus muskelgrupp: axlar och rygg.
  • Repslagaren Snakerope/träningsband. Fokus muskelgrupp: armar.

Då redskapen är avsedda att träna med så har riktlinjerna i ”SVENSK STANDARD SS-EN 16630:2015 Permanent installerad fitnessutrustning för utomhusbruk - Säkerhetskran och provningsmetoder” följts.

Utegymmet på Ålidhem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Surolle blogg okt 2018

För mer information kontakta Västerbottens läns hemslöjdsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

För budgetåret 2018 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 5 förstudier och 13 projekt. De beviljade bidragen har nu redovisats.