Projekt Hemslöjd Humaniora. Bild: Från boken Allmogens kläder blir häradsdräkter, Depui Sverige. Foto: LIKEartanddesign

Hemslöjd Humaniora

”Världen är full av människor som inte bryr sig om hemslöjd eller över-huvudtaget förstår varför det ska få offentliga medel. Lätt att glömma. Vår tes är att hemslöjd har många olika grundläggande just mänskliga värden och betydelser utöver de vanligaste argumenten."

Det fleråriga projektet Hemslöjd Humaniora söker fundamentala mänskliga orsaker, motivationer m.m. till själva görandet och lyfter det handgjorda skapandets värden och betydelser i olika sammanhang med humaniora och humanvetenskaperna som underliggande kombination. Det betyder områden som filosofi, idéhistoria, genusvetenskap, sociologi, psykologi m.fl. och frågor som kan ha en berikande potential för att få fler att se mer i hemslöjd.

Projektledare är Niclas Flink, utvecklare hemslöjd inom Region Jönköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hemslöjd är något som är osynligt för allt för många. Det krävs en mångfald av infallsvinklar, aspekter och synsätt för att många fler ska kunna bilda sig en uppfattning och få ett högre värde på hemslöjd som passar för just deras sätt att förstå. De som förstår hemslöjd på ett sätt kan behöva fler. De som inte förstår hemslöjd nu kan förstå på något annat sätt sen.

Att publicera på nätet och i sociala medier är en självklarhet för att göra det tillgängligt och nå många naturligtvis men också för möjligheten att bygga på ett ständigt växande material som alltid är tillgängligt. Det är också därför vi breddat våra samarbeten, för att med fler anslag/röster kunna få fler att hitta in till projektet och de områden vi berör samt kanske generera effekter in i våra samarbetsparters egna verksamheter.

Gör det själv – men varför? Poddavsnitt publicerat 20181202  Gäster: Veronika Nesverova, biokemist och doer. Daniel Wollin, hemslöjdare och maker.Programledare: Lars Mogensen

Gör det själv – men varför? Poddavsnitt med Veronika Nesverova, biokemist och doer. Daniel Wollin, hemslöjdare och maker. Programledare: Lars Mogensen

Vår ambition är högt ställd och vi ämnar att baserat på egna arrangemang, eget material och andras redan existerande material via digitala medier bygga ett långsiktigt, växande och berikande material i ljud, bild och text.

De genomförda insatserna under 2018 publiceras enligt en fastställd kommunikationsplan från slutet 2018 in i 2019. Materialet publiceras och marknadsförs via Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Soundcloud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under namnet Hemslöjd Humaniora.

 

Nämnden för hemslöjdsfrågor beviljade projektet Hemslöjd Humaniora 200 000 kr för år 2018 och 300 000 kr för projektets första år 2017.

 

För budgetåret 2018 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 5 förstudier och 13 projekt. De beviljade bidragen har nu redovisats.