foto Pea Sjölén. Uppvärmning av 7 kg järn, bilden är beskuren

Om kärleken till smide

"7 kg järn kan fylla ett rum eller rymmas i en mjölkförpackning." Nio smeder fick utmaningen: Vad kan man göra av 7 kg järn? Det blev en utställning om järnets möjligheter och kärleken till smide.

Nio – av en jury utvalda – smeder från Uppsala, Gävleborg och Dalarna, fick en kubikdecimeter järn som väger ca 7 kg. Mellan april och juni 2018 har varje smed format järnstycket efter sin egen idé. Projektet vill visa på järnets unika egenskaper och hur dagens smeder tar sig an järnets formbarhet och utmaningar utifrån sin passion till smidet.

Projektet har genomförts av Upplandsmuseet under 2018 med stöd av bl.a. Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Medverkande smeder är Erik Vargtand, Pär Alnaeus, Erica Galle, Silas Engström, Fredrik Thelin, Vesa Saarilainen, Carina Nolåkers, Susanne Bopparmarks och Malin Svensson. Projektledare Lina Söderberg.

Idén till utställningen 7 kg järn föddes ur en önskan att berätta om hur mycket arbete och kunskap som kan dölja sig i ett vackert konsthantverk och låta både järnet och konstsmeden komma till tals.

Malin Svensson smider i Smedjebacken. Projekt 7 kg järn, Upplandsmuseet 2018

Smed Malin Svensson

För att sätta järnets formbarhet i fokus, gavs de medverkande smederna ett precis likadant järnstycke att börja med. De fick en liter järn. Med smide kan stycket sedan omformas till vad som helst; en enmillimeters plåt på en kvadratmeter eller en enmillimeters ståltråd som är över en kilometer lång.

Utställningen 7 kg järn bär på arvet efter klensmeden i gårdssmedjan, den som med uppfinningsrikedom och hantverksskicklighet löste gårdens problem och behov. Smeden som med sina egna händer lagade det trasiga och smidde det praktiska som gården behövde, ofta med omsorg om form och detaljer. Varje smed på sitt eget sätt, med sitt eget uttryck. Idag lever den konsten vidare genom de konstsmeder som med kunskapen i händerna fortsätter att skapa det vackra och praktiska.

foto Pea Sjölén. Silas Engström smider i Smedjebacken. Projekt 7 kg järn, Upplandsmuseet 2018

Smed Silas Engström

Parallellt med arbetsprocessen har smederna fotograferat sitt järnstyckes förvandling. Deras bilder visas i utställningen tillsammans med det färdiga smidet. Under arbetets gång har smederna fått besök av en filmare som har dokumenterat deras arbete och skapat en film om projektet.

De nu färdiga smidesobjekten visas i utställningen 7 kg järn på Upplandsmuseet.

Utställningen visas till och med den 24 februari 2019. Den vandrar sedan vidare till Gävleborg och Dalarna under 2019/20.
För budgetåret 2018 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 5 förstudier och 13 projekt. De beviljade bidragen har nu redovisats.