Makersgonnasloyd! Görandekultur, makerspaces och slöjd för ökat slöjdintresse hos unga. Institutionen för estetiska ämnen, Umeå uni.

Makersgonnasloyd!

Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitet har med bidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor genomfört en förstudie kring slöjd i högteknologisk makerspacemiljö.

Målet med förstudien Makersgonnasloyd! Görandekultur, makerspaces och slöjd för ökat slöjdintresse hos unga var att kombinera nya och traditionella materialbearbetningstekniker och öka ungdomars intresse för att uttrycka sig och sina upplevelser genom hantverk och slöjd.

Förstudien planerade för att genomföra fyra praktiska workshops. I slutänden genomfördes tre av dessa. Antal deltagare i de tre workshops som genomförts har varit cirka 30 stycken varav de allra flesta har deltagit vid minst två tillfällen. Det digitala verktyg som använts är laserskärare plus den mjukvara som är kopplad till denna (Adobe Illustrator). Det har arbetats med såväl textila som hårda material.

Effekterna av de genomförda workshoparna är bland annat att FabLab Umeå sett en ökad andel besökare med utpräglad hantverksprofil – från studenter till hantverkare, slöjdlärare och yrkesverksamma inom bland annat hattmakeri och möbelsnickeri.

”Det har i Umeåregionen uppstått ett ökat intresse för att utforska vad digitala bearbetningsmetoder kan innebära för det egna skapandet och småskalig produktion. Genom de riktade kurserna till just hantverksintresserade har det även kommit en ökad frekvens av förfrågningar från grundskollärare inom slöjdfältet som önskar nyttja FabLab Umeås maskiner i undervisningssammanhang.”

Makersgonnasloyd! Görandekultur, makerspaces och slöjd för ökat slöjdintresse hos unga. Förstudie genomförd av Inst för estetiska ämnen, Umeå uni.

Syftet med förstudien har varit att ta fram metoder och kurser för att lägga grund för en större ansökan där slöjd skapas i en högteknologisk makerspace-miljö. Målet är att kombinera nya och traditionella materialbearbetningstekniker och öka ungdomars intresse för att uttrycka sig och sina upplevelser genom hantverk och slöjd.

 

Institutionen för estetiska ämnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Umeå universitet

 

För budgetåret 2018 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 5 förstudier och 13 projekt. De beviljade bidragen har nu redovisats.