Romskt hantverk igår, idag, imorgon. Fotograf Torkel Edenborg 2018

Starkt engagemang för romskt hantverk

Målet för det fleråriga projektet Romskt hantverk igår, idag, imorgon är att revitalisera det romska hantverket genom att dels synliggöra traditionellt romskt hantverk och dels skapa förutsättningar för romska ungdomar att arbeta med hantverk.

Under projektets andra år har i samverkan med Regionmuseet Kristianstad en landsomfattande inventering av romskt hantverk genomförts. Inventeringen, intervjuer med de romska ägarna och föremålens historier är grunden för både en bok och en vandringsutställning; Romska smycken – hantverk, traditioner och ett sätt att leva.

Äldre romer har visat unika föremål och berättat de otroliga historier som följer med föremålen. På grund av att många föremål smälts ned eller delats upp mellan familjemedlemmar ingår knappt 50 föremål i inventeringen. Arbetet med boken och utställningen har varit tidskrävande men resultatet är unikt. Utställningen visas på Regionmuseet Kristianstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.fram till 7 februari 2019.

När den framstående romska silversmeden Rosa Taikon gick bort 2017 fanns det ingen som kunde ta över yrket efter henne. Men traditionen att romska män ritar och designar de smycken som kvinnorna i familjen bär är fortfarande levande. Numera lämnas dock själva tillverkningen bort till utvalda guldsmeder. Kan det romska hantverket levandegöras igen och kan ungdomar inspireras till att vilja utbilda sig och föra arvet efter Rosa Taikon vidare in i framtiden?

Romskt hantverk igår, idag, imorgon. Fotograf Torkel Edenborg 2018

Workshop med Skånes hemslöjdsförbund

I samarbete med Skånes hemslöjdsförbund har tre workshops med romska ungdomar genomförts för att ge dem möjlighet att lära sig mer, utveckla egna idéer och kanske på sikt arbeta med hantverk. Bland annat har ungdomarna arbetat med silver och tillverkat ringar vilket var mycket uppskattat. Modellen med workshops är en bra metod att ge projektet det nytänkande som behövs och fler workshops är inplanerade.

Målet på längre sikt är dock en hantverksutbildning för romska ungdomar.

”Idag är Romska Kulturcentret i Malmö den enda romska organisation som verkar för att revitalisera det romska hantverket. Samtidigt som vi arbetar med romska ungdomar, skriver böcker och bygger utställningar för att synliggöra det romska hantverket jagar vi även finansiärer dels för projektets överlevnad och dels för den planerade utbildningen. ”

Inom projektet har även en skrivelse lämnats till ansvarigt statsråd med begäran om införandet av en nationell utvecklare för romskt hantverk.

Erfarenheter från det projektet visar att det finns ett starkt engagemang från romska ungdomar som vill delta i en utbildning och skapa en plats för det romska hantverket i majoritetssamhället. Det finns ett tomrum och ett behov för nytänkande inom romskt hantverk.


Projektet Romskt hantverk igår, idag, imorgon beviljades 250 000 kr för år 2018.
Tidigare har 250 000 kr beviljats för projektets första år 2017.
Projektägare är Romska kulturcentret i Malmö


För budgetåret 2018 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 5 förstudier och 13 projekt. De beviljade bidragen har nu redovisats.