Från handkraft till fotkraft. Seminarium 2018. Svenska Vävakademin

Symposium om vävstolens utveckling

Genom projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor kunde Svenska Vävakademin i samarbete med Nordiska museet genomföra symposiet Från Handkraft till fotkraft tidigare i år.

Ett av de viktigaste redskapen i textilproduktion är vävstolen. Vilken betydelse hade övergången från handkraft till fotkraft för textilproduktionen? Från varptyngd vävanordning till trampvävstol. För att få svar på detta behöver man studera vad som finns bevarat och vilka spår de olika redskapen kan lämna i det bevarade textilmaterialet. Vilka textilredskap och vävstolar går att knyta till tidigmodern tid? Vad kan vävaren, utifrån sina kunskaper dra för slutsatser. Utrustningen är inte heller typiskt svensk, utan finns i ett större kulturellt sammanhang.

Svenska Vävakademin ville genom ett symposium skapa en gemensam plattform för att kunna delge den pågående forskning som finns samt ge en överblick över vad vi idag vet och vilka som arbetar med dessa frågor.

Symposiet genomfördes den 27–29 april 2018 på Julita Vandrarhem. Det blev 14 deltagare, med föreläsarna totalt 21 personer.

Deltagarna kunde delas in i två olika kategorier: de som undervisar och de som själva håller på med undersökande arbete/forskning. Båda kategorierna säger att de med symposiet fått en bra överblick om dagens kunskap. De som forskar inom området har fått nya infallsvinklar på vävstolens utveckling som de kan använda i sitt arbete.

På Svenska Vävakademins hemsida finns ytterligare dokumentation från symposiet.

www.svenskavavakademin.se Länk till annan webbplats.

 

För budgetåret 2018 beviljades medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor till sammanlagt 5 förstudier och 13 projekt. De beviljade bidragen har nu redovisats.