Kunskapsseminarium 21 nov 2019

Fler inslag från Slöjdens nya rum

Ytterligare två inslag från kunskapsseminariet om slöjdens roll i samverkansmodellen. Seminariet hölls i Stockholm den 21 november.

Slöjd och hälsa!
Det händer någonting när människor samlas och skapar i grupp, skapandet leder ofta till intressanta samtal. Gunilla Kindstrand leder ett panelsamtal om korrelaten mellan handen och hjärnan ur ett slöjdperspektiv och slöjdens starka koppling till välbefinnande.

I samtalet medverkar
Niclas Flink, utvecklare hemslöjd i Region Jönköping och projektledare till Hemslöjd Humaniora
Maria Lantz, rektor vid Konstfack, Stockholm
Kalle Forss, hemslöjdskonsulent Skånes hemslöjdsförbund

 

Slöjdens rum?
Slöjden engagerar personer ur alla åldrar, ur alla samhällsklasser men till skillnad från andra kulturyttringar saknas ofta en självklar mötesplats.

Felix Wink, länshemslöjdskonsulent Västerbottens läns hemslöjdsförening och projektledare för Slöjdat utegym beskriver slöjdens flexibilitet samt vidgar slöjdbegreppet.

Seminariet riktade sig till regionala kulturchefer, tjänstepersoner och strateger för att ur ett strategiskt perspektiv diskutera slöjd som område i kultursamverkansmodellen.

Se tidigare inslag från seminariet NFH nyhetsnotis 4 dec