Dan Korn föreläser vid seminariet Slöjdens nya rum, 21 november 2018

Folkdräkt som kulturmarkör

I det sista inslaget från vårt seminarium den 21 november föreläser etnologen Dan Korn.

Begreppet hemslöjd är den smalaste och mest traditionella delen av det handgjorda skapandet vilket skapar intresse bland olika samhällsgrupper. Folkdräkt har idag blivit en stark identitetspolitisk kulturmarkör.

I det sista inslaget från vårt seminarium den 21 november Slöjdens nya rum - ett kunskapsseminarium om slöjdens roll i samverkansmodellen föreläser etnologen Dan Korn på temat "Sund nationalism?"

Tidigare inslag är publicerade i nyhetsnotiser den 4 och 14 december.