Sätergläntan. Foto: Ulf Huett

Nytt år, nytt regleringsbrev!

Som förväntat och mot bakgrund av det politiska läget ser Nämnden för hemslöjdsfrågors regleringsbrev för 2019 i stort sett ut som det för 2018. Inga nya uppdrag eller större ekonomiska uppräkningar.

Främjandemålet om att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser genom att stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjd ur perspektiven näring och hållbarhet kvarstår, liksom målet att öka barns och ungdomars intresse och utövande av slöjd.

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall även fortsatt ingå i samverkansrådet och hanteringen av statens roll och ansvar inom samverkansmodellen.

Uppdraget att utveckla och medverka till insatser för att främja kulturella och kreativa näringar kvarstår liksom bidragsgivning till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund.

Främjandearbetet skall även omfatta finansiering av nationella utvecklare, fortbildning och årlig informationskonferens samt utdelande av projektbidrag inom hemslöjdsområdet.

Totalt disponerar NFH 11,6 mkr, varav 9 mkr är medel för främjande.

I budgetunderlaget inför 2019 äskade Nämnden för hemslöjdsfrågor en höjning av anslaget med 2,6 mkr exkl. pris och löneomräkning. Ökningen begärdes mot bakgrund av önskan om en nationell utvecklare romskt hantverk, möjlighet till ökat stöd till civilsamhället, satsningar på professionell slöjd samt en kommunikatörstjänst på NFHs kansli.

Regleringsbrev 2019 Nämnden för hemslöjdsfrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (ESV)