Projekt Blocktryck idag, Shabnam Faraee Grafisk Design & Illustration. NFH projekt 2018

Beviljade projektansökningar för 2019

Det blev sammanlagt 17 projektansökningar som fick dela på de 1,4 milj kr som Nämnden för hemslöjdsfrågor budgeterat till projektbidrag 2019.

Sammanlagt hade 72 ansökningar skickats in fram till den sista ansökningsdagen 15 oktober 2018, vilket var ett rekord. Ansökningarna uppgick till ett sammanlagt belopp om cirka 5,6 milj kr. I Nämnden för hemslöjdsfrågors (NFHs) budget inför 2019 var 1,4 miljoner kr budgeterat till projektbidrag.

Det är alltid lika spännande att ta del av projektansökningarna, men också svårt att prioritera bland alla intressanta och välskrivna ansökningar. I år beviljade nämnden ovanligt många projektansökningar med stor spridning både vad gäller projektägare och innehåll.

De här projekten beviljades bidrag för 2019

Förnyelse och utveckling, vidgande av området samt reellt mångfaldsarbete sker bäst genom att fördela projektbidrag till nya idéer, nya aktörer och nya grupper. Via projektbidragen ges utövare och organisationer möjlighet att själva utveckla och sprida tekniker och uttryck som bidrar till en mångfald av slöjd. Storleken på NFHs projektmedelsbudget har stått stilla i över tio år samtidigt som gruppen sökande och bredden på ansökningarna har utvecklats kraftigt. En uppräkning av NFHs främjandeanslag skulle betyda oerhört mycket för att kunna möta och stötta det stora intresse som finns för slöjd och utveckling av området.

Från NFHs budgetäskande 2019-2021

Kontakt
Friedrike Roedenbeck, kanslichef och Heléne Wallin, handläggare