Projekt Romskt hantverk igår, idag, imorgon. Fotograf Torkel Edenborg

Nationell utvecklare för romskt hantverk

Vid nämndens sammanträde i december beslutades att bevilja verksamhetsbidrag med 400 tkr för 2019 till Romska Kulturcentret i Malmö med uppdrag att vara huvudman för en nationell utvecklare för romskt hantverk.

Inriktningen på utvecklartjänsten bör vara att synliggöra det romska hantverket samt arbeta med unga romers möjlighet att utöva och utbilda sig inom hantverksområdet.

Nämnden var enig i sitt beslut att ge ett långsiktigt stöd till arbetet med att synliggöra romskt hantverk, vilket är en del av svensk hantverkstradition. De senaste åren har Romska Kulturcentret i Malmö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. bedrivit ett pionjärarbete genom att kartlägga romsk hantverkstradition, att skapa en vandringsutställning och en bok som redovisar kartläggningens resultat och parallellt anordna praktiska hantverksworkshops för ungdomar. Nämnden för hemslöjdsfrågor ser fram emot samarbete mellan den nya utvecklaren och landets ca 60 regionala hemslöjdskonsulenter/utvecklare.

Friedrike Roedenbeck, kanslichef

Nämnden för hemslöjdsfrågor har de senaste åren stöttat projektet Romskt hantverk igår, idag, imorgon. Projektet har som mål att revitalisera det romska hantverket genom att synliggöra traditionellt romskt hantverk och skapa förutsättningar för romska ungdomar att arbeta med hantverk. Läs mer om projektet i den här nyhetsnotisen.