Att synliggöra det osynliga - En konferens om immateriellt kulturarv inom slöjd och hantverk.13-14 mars Sörmlands museum

Att synliggöra det osynliga

Den 13-14 mars hålls en konferens kring det immaterialla kulturarvet på Sörmlands museum.

Konferensen tar sin utgångspunkt i UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet och är inriktad på dokumenation och kunskapsförmedling av traditionella slöjd- och hantverkskunskaper. Konferensen ger prov på och ger möjlighet att diskutera hur arbetet med dessa frågor kan genomföras i praktiken.

Konferensen arrangeras av Sörmlands museum i samarbete med Nämnden för hemslöjdsfrågor och Hantverkslaboratoriet, med stöd från Statens kulturråd.

Programmet bjuder på en stor bredd vad gäller infallsvinklar till immateriellt kulturarv. Medverkande från bl.a. Kulturdepartementet, Institutet för språk och folkminnen, Norsk håndverksinstitutt och Sätergläntan.