Premiär för Handgjort

Det handgjorda skapandet sätts i fokus genom den nya podcasten Handgjort, producerad av Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Nu tar myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor steget in i poddvärlden! Med reportagepodden Handgjort vill vi sätta det handgjorda skapandet i en nutida kontext, genom ljudliga reportage och fylliga samtal vill vi sprida kunskap om myndighetens arbete.

Slöjden är het! Idag finns ett stort och brett intresse för det handgjorda skapandet och den når ständigt nya grupper; hipsters, gerillaslöjdare och preppers, slöjden intresserar även forskningsvärlden.

Premiär 25 februari
Första avsnittet publiceras på måndag 25 februari men redan nu finns en smygstart med textilkonstnären Miriam Parkman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att lyssna på.

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en Sveriges minsta myndigheter och har som främsta uppgift att främja slöjdande. Vår förhoppning är att ljudmediet är ett bra sätt att nå nya, och befintliga, målgrupper.

‑ I den här produktionen har vi satsat på en mix, vi tar det goda samtalet från poddgenren och blandar det med ljudliga reportage, därför kallar vi det för en reportagepodd, säger Peter Gropman, poddens skapare och producent.

I sex avsnitt tar Handgjort reda på vem som slöjdar och vad som slöjdas och vad det betyder i en nutida kontext, baserat på projekt som nämnden gett bidrag till.

- Det har varit inspirerande att träffa dessa duktiga slöjdare och hantverkare. Men det handlar inte bara om tekniker och görandet, utan också om kulturarv, entreprenörskap, slöjd i det offentliga rummet, hantverkets status, och slöjdens sprängkraft som identitetsmarkör.

Nämnden för hemslöjdsfrågors mål med podden är också att skapa kännedom och förståelse för myndighetens arbete.

- Detta är ytterligare ett sätt att sprida kunskap om de projekt som genomförts med finansiering från Nämnden för hemslöjdsfrågor. Vi vill hitta fler som vill söka projektbidrag eller samarbeten med oss, säger Friedrike Roedenbeck, kanslichef på Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Det första avsnittet av Handgjort tar sitt avstamp i Umeå där man slöjdat ett utegym i ett miljonprogramsområde. Här möts motion, integration, handgjort skapande och slöjd i det offentliga rummet. I reportaget medverkar bland annat slöjdaren Jögge Sundqvist och i studion pratar man om slöjd i det offentliga rummet med slöjdjournalisten Frida Arnqvist Engström

Producenten Peter Gropman utlovar ljudliga reportage, själv blev han inspirerad av slöjdens alla ljud och insåg att mycket av hantverkandet handlar om rytm.

- Smedens bankande, svarvarens skärstål mot trät och vävarens slag med bommen skapar en skön rytm, så skön att jag satte ihop det till en takt som man hör i vinjetten. De jag träffat har verkligen satt igång egna processer i mitt hjärnkontor.

Podden Handgjort görs av radiojournalisten Peter Gropman på produktionsbolaget Iris media, på uppdrag av Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Kontakt
Peter Gropman, Iris media, 0761 88 00 21, peter.gropman@irismedia.se

Friedrike Roedenbeck, Nämnden för hemslöjdsfrågor, 08 681 65 51
friedrike.roedenbeck@nfh.se