Konstruktion. Foto Thomas Lööf

Handgjord hållbarhet - göra, laga och företaga hållbart

Välkommen till den publika dagen på Nämnden för hemslöjdsfrågors årskonferens i Luleå 10 april 2019. Konferensen är en mötesplats för alla som arbetar med och är engagerade i hemslöjdsfrågor i Sverige.

Årets konferens är ett samarbete mellan Nämnden för hemslöjdsfrågor och Region Norrbotten.

Konferensen handlar om att gå från att tänka hållbarhet till att göra hållbart och hur vi ska få andra med oss. Kan slöjd vara en "låg tröskel" in till aktiva, hållbara val? Hur kan slöjd och hantverk kopplas till målen i Agenda 2030?

Program 10 april 2019, kl 9-17

Konferensen hålls på Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå.
I dagens program (reservation för ev. förändringar) medverkar:

Välkomna!
Friedrike Roedenbeck, kanslichef Nämnden för hemslöjdsfrågor inleder konferensen tillsammans med Kristina Nilsson, enhetschef Kultur i Norrbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Region Norrbotten

Slöjd som medel för förändring
Helena Hansson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., universitetsadjunkt vid HDK i Göteborg med forskningsområde frugal innovation, om att anpassa sig till och bygga vidare på det som redan finns. Helena kommer att prata om det strategiska i att koppla sin verksamhet till målen i Agenda 2030.

Forum för miljösmart konsumtion
Konsumentverket driver den digitala mötesplatsen Forum för miljösmart konsumtion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som vill underlätta för människor att konsumera mer hållbart. Kunskap, idéer och efarenhet samlas och delas här.

Hållbarhet som konkurrensmedel
Amanda Hasselström arbetar med varumärkes- och konceptutveckling samt produktstrategi för såväl globala varumärken som hantverksföretag. Hållbarhet har högsta prioritet. Amanda är kreativ chef på Designtorget och grundare av Supermarket AB samt ingår i Stockholms stads jury för stadens Innovationsstipendium.

Lagningsaktivisterna
Leili Mänder driver folkbildningsprojektet @lagningsaktivisterna på Instagram. Med inspiration från den feministiska metoden "medvetandehöjning" är lagningsaktivisterna ett initiativ för att bilda en nationell diskurs om textilkunskap, textilvård och textilbranschen. Leili betonar att lagning är en aktivistisk handling, alltså en handling som omsätter värderingar om hållbar textil - därför är alla som lagar lagningsaktivister.

Folkverkstan - samhållsentreprenörskap och mötesplats för att stimulera hållbar konsumtion
Jan Kemi är projektledare för Föreningen Norden Norrbottens förstudie Folkverkstan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Syftet är att arbeta med attitydförändringar och målet att utveckla mötesplatser där människor kan träffas och laga. Mötesplatsen ska bli en plats för kunskapsutbyte om lagning samt hållbar utveckling och konsumtionsmönster.

Ull - hållbar produktionskedja för småföretagare
Annkristin Hult, nationell utvecklare hållbarhet vid Nämnden för hemslöjdsfrågor arbetar med att kartlägga den svenska ullnäringen och samla fakta om insatser som gjorts för svensk ull i landet. Näringen består mestadels av småföretagare och en hållbar nationell infrastruktur saknas.

Formstark Norrbotten - hur design, konsthantverk och slöjd kan skapa mervärde i besöksnäringen
Hanna Isaksson, verksamhetsledare vid Resurscentrum för konst i Norrbotten berättar om satsningen Formstark Norrbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmälan

Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch.
Anmälan görs till info@nfh.se senast 15 mars 2019.

Varmt välkommen!