Kulturarva är ett treårigt ungdomsprojekt som drivs av Studieförbudet Vuxenskolan i Jönköpings län och finansieras med medel från Arvsfonden.

Kulturarv(a)dagarna 17-18 maj 2019

Kulturarv - Svartlistat begrepp eller användbart verktyg för att möta barn och unga? Arbetar du i en verksamhet med uppdrag att möta barn och unga? Eller är du aktiv i en förening som vill bli bättre på att möta den målgruppen? Då är detta dagarna för dig! 

17-18 maj 2019 välkomnar Kulturarva dig till Gummifabriken i Värnamo på föreläsningar och workshops med fokus på unga och kulturarv.

17 maj kl 9.30 - 19.30

Första dagen är en konferensdag med anmälan, kostnad 500 kr. I det får du mat, föreläsningar och workshop under dagen samt en biljett till kvällsföreställningen med Christopher O´Regan.

Bland dagens föreläsare hittar vi bland andra författaren och skribenten Qaisar Mahmood och Madeleine Larsson, doktorand vid Linköpings universitet.

Kvällsföreläsning - Försvunnet som en dröm
Historikern Christopher O´Regan berättar om det sena 1700-talet.


18 maj kl 10.00 - ca 16.00

Dag två är gratis och kräver ingen anmälan. Dagen är uppdelad i två pass,
kl 10.00 - 12.00 ges korta presentationer av goda exempel från Jönköpings län i auditoriet och kl 13.30 - 15.00 pågår parallella föreläsningar, workhops och mässtorg på olika plater i Gummifabriken. Och vid slutet av dagen återsamlas vi i auditoriet och sammanfattar dagen.

FRÅGOR?
Kontakta Maria Eklind, Projektledare - Kulturarva,
0720 70 68 00, maria.eklind@sv.se
Elin Ljungqvist, Projektledare - Kulturarva,
0720 70 67 99, elin.ljungqvist@sv.se

 

Kulturarva är ett treårigt ungdomsprojekt som drivs av Studieförbudet Vuxenskolan i Jönköpings län och finansieras med medel från Arvsfonden.

Ungdomar ska genom slöjd, hantverk och historia få utforska, utmana och utveckla sina kulturarv. Genom att kulturarva, det vill säga att använda historiska återblickar i syfte att skapa mening och sammanhang i tillvaron, vill vi hitta en metod som gör att ungdomar kan identifiera sig med sitt eget kulturarv och ta till sig det kulturarv som finns omkring dem.