Romska guldarmband. Romska kulturcentret Malmö

Romska guldarmband, ca 1910

Regionala utvecklingsprojekt

Sju slöjdrelaterade utvecklingsprojekt fick bidrag genom Kulturrådets fördelning till regional kulturverksamhet samt till Stockholm 2019.

Kulturrådet har fördelat 34 miljoner kronor till regional kulturverksamhet. Ansökningsperioden sträckte sig mellan den 19 februari - 19 mars 2019. Av de ca 100 ansökningar som beviljats stöd finns sju slöjdrelaterade projekt.

Beviljade utvecklingsprojekt inom kultursamverkansmodellen

  • Hälsinglands museum: Utställningsproduktion Rosa Taikon 300 000 kr
  • Skånes hemslöjdsförbund: Hör och Gör - ett utvecklingsprojekt om barns slöjdande 500 000 kr
  • Romska Kulturcentret i Malmö: Romskt hantverk igår, idag, imorgon 300 000 kr
  • Region Norrbotten: Formstarkt Norrbotten 300 000 kr
  • Region Blekinge: Det kreativa rummet 500 000 kr
  • Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter: Webbplattform för hemslöjdskonsulenter 300 000 kr


Beviljat utvecklingsprojekt utanför kultursamverkansmodellen

  • Slöjd Stockholm, Stiftelsen Stockholms läns museum: Plats för slöjd, år 3 av 3, 400 000 kr


Läs mer om Kulturrådets fördelning av utvecklingsprojekt. Länk till annan webbplats.