frodvuxet.se

Frodvuxet slöjdgalleri

Frodvuxet är ett samarbete mellan skedtäljaren Niklas Karlsson och svegsvarvaren Daniel Lundberg. Under sommaren tar samarbetet formen av ett vandrande slöjdgalleri som turnerar runt i landet.

På slöjdgalleriet ställs slöjdade bruksföremål ut tillsammmans med tillblivelseprocessen bakom. Niklas och Daniel kommer alltså att jobba på plats med yxa och svarvkrokar bland täljda skedar och svegsvarvade skålar. 

Turnén började i Östersund och kommer fortsätta till Göteborg, Stockholm och Malmö under sommaren.

Frodvuxet slöjdgalleri är ett av de projekt som beviljats finansiering av Nämnden för hemslöjdsfrågor 2019. Så här skrev Niklas och Daniel i sin ansökan:

Projektet vill visa täljda skedar och svegsvarvade skålar i en utställning/galleri/butik där slöjdarna själva närvarar. Föremålen är gjorda som en serie men visar på den variation som uppstår när föremål tillverkas för hand. Målet är tre till fyra tillfällen i olika städer. Då slöjdarna själva finns i lokalen kan besökare bjudas in i processen och öppna upp för samtal. Vad händer i mötet mellan kund och produkt när tillverkaren är på plats?