Namngivningsofficiant i dräkt från Mo härad, den namngivne gossen har fri tolkning av Tveta häradsdräkt. Foto: Lizbeth Keblanz

Foto: Lizbeth Keblanz

En nyckel till Sveriges bygdedräkter

Ett digitalt verktyg, en dräktnyckel, för att få en lätthanterlig översikt av ett områdes dräkter. Detta är tanken med det nystartade projektet Dräktnyckel. Personerna bakom initiativet är Ola och Joakim Depui i Jönköpings län.

Tanken med Dräktnyckel Länk till annan webbplats. är inte att skapa ett facit över hur ett områdes dräkter ”ska” se ut utan mer likna ett smörgåsbord med de varianter som finns. Det ska istället fungera som en guide och vara en levande sida som förändras och byggs ut vartefter information och bildmaterial läggs till. Bildgalleriet Länk till annan webbplats. fylls på allt eftersom bilder laddas upp.

Organisationer som arbetar med dräkt, men även andra dräktintresserade, är välkomna att bidra med material till sidan. Har du information om folk- och bygdedräkter som du vill dela med dig av kan du också ladda upp bilder, texter och filer. Länk till annan webbplats.

Sedan Dräktnyckel startade i maj har sidan haft 7700 unika besökare. Starten avser dräkter i Jönköpings län som sedan kan bli en mall för andra delar av Sverige.

Dräktnyckel i media Länk till annan webbplats..

Projektet har beviljats finansiering för 2019 av Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Kontakt
info@draktnyckel.se