Nya förordnanden i nämnden

Igår tillkännagavs de personer som regeringen utsett till ordförande och ledamöter i Nämnden för hemslöjdsfrågor de kommande tre åren.

Regeringsbeslut Ku2019/01297/KL

Förordnande av ordförande och ledamöter i Nämnden för hemslöjdsfrågor

Regeringen utser f.d. riksdagsledamoten Tina Ehn att vara ledamot och ordförande samt
professorn Zandra Ahl,
journalisten Frida Arnqvist Engström,
verksamhetsledaren Bertil Björk,
museichefen Karin Lindvall,
administrative chefen Henrik Orrje,
konstnären Hanna Råman,
slöjdaren Pär Jörgen Sundqvist samt
kulturentreprenören Pratik Vithlani
att vara ledamöter i Nämnden för hemslöjdsfrågor fr.o.m. den l juli 2019 och t.o.m. den 30 juni 2022.