Seminarium om Hemslöjdens samlingar

Välkomna till det sjätte seminariet om Hemslöjdens samlingar. Temat för i år är begreppet hållbart samlande; från insamlingspolicy, urval och konservering till att samla in idéer och processer i syfte att föra dem vidare. Vi blickar även framåt och funderar kring hur digitaliserade samlingar kan användas nu och i framtiden.

När? 30 augusti, kl 13-16

Var? Nämnden för hemslöjdsfrågor, Västgötatan 5, Stockholm

Anmäl dig! Senast 15 augusti till info@hemslojden.org

Seminariet är kostnadsfritt men deltagarantalet är begränsat, därför måste du anmäla dig!

Program

”Föremålen mår bra – så länge någon bryr sig”
Att vårda och hantera samlingar – en kamp mot gifter, mott och mögel.
Karin Björling Olausson, chefskonservator, Stiftelsen Nordiska museet

Hur samlar Upplandsmuseet för framtiden?
Vilka insamlingskriterier finns idag och hur ser arbetet med bevarande, vård och tillgänglighet ut? Och hur ska vi samla i framtiden?
Berit Schütz, avdelningschef Samlingar och Kerstin Åberg, antikvarie vid Upplandsmuseet

Att föra vidare skaparprocesser
AIDA – Arctic Indigenous Design Archives är ett projekt som samlar in och bevarar enskilda
slöjdares skisser, arbetsprover, foton och därigenom för vidare deras processer och slöjdfilosofi.
Katarina Spiik Skum /Anna Westman Kuhmunen, Áttje Svenskt Fjäll- och Samemuseum,
Jokkmokk

Nya perspektiv på gamla samlingar
En och samma samling kan läsas utifrån olika perspektiv och därigenom synliggöra sådant som annars inte blir synligt. En gammal samling kan bli relevant på helt nya sätt.
Elin Thomasson, Hälsinglands museum

Textila samlingar hos Hälsinglands hembygdsgårdar
Presentation av pågående förstudie som undersöker behovet av och metoder för att
bevara, tillgängliggöra och utveckla det textila kulturarvet via Leader utveckling
Hälsingebygden.
Sara Backström, föremålsantikvarie och Linnea Eriksdotter, konstvetare

Seminariet är ett samarrangemang mellan Hemslöjden Länk till annan webbplats. och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Välkomna!