Riddaren utan namn - Cederquist Harborg Produktion AB

Projektbidrag att söka

En gång per år fördelar Nämnden för hemslöjdsfrågor bidrag till projekt som stimulerar och utvecklar slöjd och handgjort skapande i alla dess former och uttryck. Ansökningsperiod mellan 15 augusti - 15 oktober.

Vem kan söka?
Projektbidrag kan sökas av enskilda näringsidkare, organisationer och institutioner.

Fokus och bedömningskriterier?
NFH prioriterar ansökningar som fokuserar på barn och unga, hållbarhet, företagande inom slöjd och hantverk, mångfald och vidgat deltagande samt kulturarv.

Kulturarv kan till exempel handla om att sprida praktisk kunskap om görande; både gårdagens kulturarv men också gamla kunskaper som genom nytt användande blir framtidens kulturarv.

Mångfald kan till exempel handla om tekniker och uttryck, funktionsvariationer, ålder, HBTQ, och/eller etnicitet kopplat till slöjd.

Vidgat deltagande kan till exempel handla om samarbete mellan organisationer som tidigare inte samarbetat eller andra nya konstellationer.

Projekt som lägger vikt vid att sprida och dela med sig av ny kunskap som framkommer inom projektet kommer också att prioriteras.

Hur görs ansökan?
Från och med i år ska ansökan göras i ett webbformulär. Du behöver inte registrera något konto eller skapa en inloggning för att skicka in din ansökan. Men då webbformuläret måste fyllas i vid ett och samma tillfälle - det går inte att spara och fortsätta senare - finns en hjälpblankett som PDF att använda för att förbereda ansökan. Ansökan är öppen mellan 15 augusti - 15 oktober. Sök projektbidrag från NFH.

Anvisningar och riktlinjer
Allt du behöver veta för att söka projektbidrag finns här på nfh.se. Det är en god idé att läsa igenom all information innan ansökan fylls i och skickas in.

Har du frågor eller funderingar kring ansökningsförfarandet är du välkommen att höra av dig! Kontaktuppgifter nederst på denna sida.

Tidigare beviljade projekt
Här kan du läsa om projekten som beviljades medel för genomförande under 2018, bland andra arbetet med föreställningen Riddaren utan namn, Länk till annan webbplats. "en berättelse med musik, animerade broderier, projicerade filmer AR- projectionmapping med blommor, musiker och riddare samt elektrobroderi och programmering i scenografi och kostym."

Kontakt
Heléne Wallin, handläggare
frågor kring projekt
tel 08 681 93 53
helene.wallin@nfh.se

Ingela Lindqvist, administratör
frågor kring ekonomi blankett och formulär
tel 08 681 66 16
ingela.lindqvist@nfh.se