MADE festival i Umeå 2011. Foto Mats Pallin

Slöjdvanor 2012-2018

SOM- institutet vid Göteborgs universitet har på uppdrag av Nämnden för hemslöjdsfrågor undersökt hur ofta svenskarna hantverkar/handarbetar och hur intresserade svenskarna är av hemslöjd och handarbete i allmänhet.

Nämnden för hemslöjdsfrågor kan konstatera att resultatet av mätningarna visar på ett konstant starkt intresse för att så väl utöva slöjd/ hantverk/ handarbete som att besöka utställningar och marknader. Under åren 2012- 2018 har andelen som sysslat med handarbete/ hantverk de senaste 12 månaderna varierat mellan 47-55% vilket är mycket höga siffror.

Mycket intressant är också de små skillnaderna i aktivitetsgrad mellan människor med låg/hög utbildning, låg/hög social bakgrund och boende i stad/land vilket visar att utövandet inte är socialt skiktat.

Nämnden för hemslöjdsfrågor samarbetar med SOM- institutet Länk till annan webbplats. sedan 2011 eftersom statistik rörande intresse för och utövande av slöjd och hantverk/handarbete i stort sett saknas. Denna typ av statistik är viktig i sammanhang som handlar om att mäta uppfyllande av de nationella kulturpolitiska målen och att göra insatser för området.


Kontakt

Friedrike Roedenbeck
Kanslichef, Nämnden för hemslöjdsfrågor
friedrike.roedenbeck@nfh.se