Praktikanten berättar!

Hej, jag heter Pernilla Ekenståhl och läser mitt sista år på kandidatprogrammet i Kulturentreprenörskap vid Uppsala universitet. Nu, under hösten 2019, gör jag min VFU (verksamhetsförlagd utbildning) här på Nämnden för hemslöjdsfrågor.

I min utbildning kombinerar jag humanistiska kulturstudier inom textilvetenskap och etnologi med kurser inriktade mot bland annat politik, entreprenörskap och marknadsföring inom kultursektorn.

Jag är textilhantverkare i grunden och sökte mig till NFH i samråd med min lokala hemslöjdskonsulent. Dels för att fördjupa min förståelse för hur en statlig myndighet fungerar och hur beslut gällande kvalitativ kultur och näringsliv diskuteras ur ett hemslöjdsperspektiv. Dels hur främjandet av hemslöjd går till i praktiken, via kultursamverkansmodellen och utifrån frågor om miljö och hållbarhet. Denna praktikplats blir alltså en praktisk tillämpning av en del av teoretiska områden min utbildning kretsat kring. Otroligt spännande!

Trots att jag bara är inne på min tredje vecka har jag redan hunnit vara med på en rad olika möten, seminariet Hemslöjdens samlingar och hälsat på i Frodvuxets slöjdgalleri, en av 2018 års beviljade projektansökningar, under en trevlig lunchpromenad med mina nya kollegor.

Under hösten ska jag driva ett projekt kring ull och mode, i samråd med Annkristin Hult, nationell utvecklare med fokus på hållbarhet- och ullfrågor. Där kombinerar jag kunskap från tidigare utbildningar vid Sätergläntan och modevetenskap. Kanske kommer det en uppdatering här om hur det går när jag kommit igång!